Från och med 2022 kommer utställnings- och championatsreglerna att låsas i en ny femårsperiod.
Det innebär att det finns möjlighet för specialklubbar att ansöka om eventuella förändringar i championatsreglerna och särbestämmelserna. (Det vill säga det som står på sidorna 31-97 i ”Utställnings- och championatsregler” som ni finner på SKK under fliken dokument). Ni hittar det genom att klicka här!

Exempel på vad som går att ansöka om förändring av är: nivå på provmerit för att delta i jaktklass och utdelande av cerifikat, kravnivå för olika championat och titlar samt huruvida krav på om ett av certifikaten ska vara utdelat på specialklubbsutställning eller inte.

Vill ni vara med och påverka detta så skicka in era förslag till oss!
Vi behöver få in dem senast den 4/5-2020.
Förslag till förändringar skickas till: woxlagd@hotmail.com

Glad Påsk önskar styrelsen för JHÄK