Förslag till Elev-Aspirant och Domare

Skicka ovanstående blankett till: jhakdomare@gmail.com och var tydlig med vilket område eleven skall tillhöra.

Samtliga personuppgifter behövs för registrering i provdata.