Valberedningens uppgift

Enligt SÄKs allmänna råd ska valberedningen:

 • göra upp arbetsordning för kommande valberedningsarbete
 • under hela året inskaffa kandidatförslag från medlemmar genom att på olika sätt göra medlemmarna medvetna om valberedningens arbete
 • genom styrelseprotokoll och övriga handlingar bilda sig en uppfattning om tidigare innehavares sätt att fullgöra sitt uppdrag
 • ta kontakt med nuvarande ledamöter vars mandattid utgår för att höra om dessa önskar kandidera ytterligare en mandatperiod
 • granska och bedöma inkomna nomineringar
 • vid behov inhämta ytterligare förslag och själv ta kontakt med lämpliga kandidater
 • samtal personligen med de kandidater som är aktuella för valberedningens förslag

– informera om uppgiften

– kontrollera att kandidaten har intresse för uppgiften

– kontrollera att kandidaten har tid för uppgiften

 • upprätta förslag till de olika posterna och övriga förslag
 • informera styrelsen om valberedningens förslag
 • valberedningens förslag skall vara offentligt i god tid före medlemsmöte.
 • föredra valberedningens förslag för medlemsmöte.

 

Alla som är medlemmar i klubben kan lämna förslag på kandidater till styrelsen. Ta kontakt med någon i valberedningen om ni har några uppslag!

JHÄKs valberedning består 2023 av

Leif Johansson ordförande och sammankallande
073756083
leif@naturupplevelser.se

Peter Hallberg
070 – 320 83 43
peter.hallberg@zonline.se

Lennart Magnusson
070 – 519 12 99
lennart.magnusson@sca.com