I år fick hundar för första gången möjlighet att starta på jaktprov utan utställningsmerit. Det har inneburit att hundar som inte är utställda nu är jaktprovsmeriterade och redo för avel.
På en avelskonferens med SÄK har det beslutats att SÄK inte rekommenderar parningar med ej utställda föräldrar och att det ej heller är möjligt att annonsera hos SÄK eller rasklubb.
Anledningen är att vi är rädda att föra in allvarliga fel in i rasen.

För att inte missa chansen att avla på unga hundar så är det möjligt att göra en exteriörbeskrivning som öppnar upp för att hunden kan användas i avel.

Då det inte är möjligt att samla flera hundar samtidigt är antalet hundar som kan bedömas per tillfälle begränsat och skall bara nyttjas av hundar som planeras att användas i aveln.

På det här viset kan vi undvika att tappa en generation i aveln och förhoppningsvis är vi igång med utställningarna igen inför nästa avelssäsong.

Om ni äger en sådan hund som är jaktprovsmeriterad och ej utställd samt att ni går i avelstankar så kontakta JHÄKs avelsråd peter.hallberg@zonline.se el 070-3208343.