En stor anledning till klubbens goda ekonomi är att vi har tre välordnade och välbesökta utställningar varje år. 2020 är som alla vet ett år då det mesta ställs in. Så även älghundsutställningar. Detta gör att vi får ett ekonomiskt tapp som kommer vara kännbart i flera år för oss. För att motverka detta tapp något så vädjar vi till er befintliga medlemmar att försöka värva era älghundsägande kompisar som ännu inte är medlemmar att bli medlemmar i JHÄK!  För er som har familj påminner vi om vårt familjemedlemsskap, det kostar bara 50 kr/år per familjemedlem.

Många bäckar små…

Klicka er vidare på vår hemsida för mer information om vad man får som medlem av JHÄK samt teckna medlemsskap! http://jamtland.alghundklubben.com/bli-medlem/