Här kan du lämna annons för avelstjänst. Vissa fält är obligatoriska och hanteringen av annonserna sker manuellt.

För att annonsera på avelstjänsannonser krävs att:

  • hanhundsägaren är medlem i Jämtland/Härjedalens älghundklubb.
  • Att hanhunden uppfyller SÄK:s avels rekomendationer och SKK:s regler.

Här följer ett utdrag ur SÄK:s avels rekommendationer:

Till avel användes endast mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda hundar. Detta innebär att endast jaktligt meriterade hundar används som föräldradjur.

Hanhundsanvändning: Hanhunden användes till 5 tikar. Därefter görs ett avelsstopp för utvärdering av avkomman. För aktuell information kontakta ditt avelsråd i lokalklubb/rasklubb.

Ger avkommebedömningen ett godkänt resultat kan hanhunden användas till ytterligare 10 tikar, d.v.s. totalt maximalt 15 kullar efter en hanhund. OBS! Att SÄK anser att Norden har en gemensam avelsbas och ovanstående siffror gäller oavsett vilket land hanhunden har använts i.

HD/AD röntgen skall vara gjord med resultat HD A eller B höfter Och AD U (0)

Ögonlysning: Hund som skall användas till fler än 5 kullar skall vara ögonlyst inom ett år före parning.

Hunden skall vara fri från PRA, Glaukom, Total katarakt, Bakre polkatarakt och annan förändring som ögonspecialist bedömer som allvarlig och/eller ärftlig.

En hanhund användes inte till mer än två kullar undan samma tik.

Klicka här för att se SÄK:s hanhundsrekommendationer som helhet.