Nominera någon till det prestigefyllda priset Aksel Lindströms minne.

Plaketten kan tilldelas den som med framgång och i hög grad gagnat arbetet för jämthunden och därigenom medverkat till förbättring och utveckling av rasen, samt den som i andra sam­manhang, inom hundorganisationer etc, medverkat till jämthundens främjande och utveckling. Plaketten kan erhållas endast en gång.

Plaketten utföres i brons. Den återger på ena sidan bröstbild av Aksel Lindström med texten ”För Jämthundens gagn” och på andra sidan ingraveras mottagarens namn och datum för överlämnandet.

Förslag till kandidater för erhållande av plaketten kan framläggas av envar medlem i Svenska Älghundklubben och Jämthundsklubben, genom vederbörande lokalklubbs styrelse och styrelsen för Jämthundklubben, genom att fylla i blankett: förslag till aksel L minne före 15 dec

Mejla denna till perming.lisa@hotmail.com

Utdelande av plaketten skall verkställas av Jämtland-Härjedalens Älghundklubb under högtid­liga former i samband med JHÄK årsmötesmiddag eller motsvarande.

Jämtland Härjedalens älghundsklubb

Jämthundsklubben

Statuer Aksel Lindströms minne