Den 6 juni 1962 beslöt styrelsen för Jämtland-Härjedalens Älghundklubb att instifta en fond till minnet av jämthundens främste förkämpe genom tiderna. Ett fint förtjänsttecken att erhålla. Nedan finns de tre viktigaste punkterna (statuerna i sin helhet finns längst ner på sidan) uppradade. Alla medlemmar i SÄK kan via sin lokalklubb föreslå kandidater till utmärkelsen.

Ta kontakt med någon i minnesfondens styrelse för mer information.

  • § 3 Plaketten kan tilldelas den som med framgång och i hög grad gagnat arbetet för jämthunden och därigenom medverkat till förbättring och utveckling av rasen, samt den som i andra sam­manhang, inom hundorganisationer etc, medverkat till jämthundens främjande och utveckling. Plaketten kan erhållas endast en gång.
  • § 4 Förslag till kandidater för erhållande av plaketten kan framläggas av envar medlem i Svenska Älghundklubben, genom vederbörande lokalklubbs styrelse.
  • § 8 Utdelande av plaketten skall verkställas av Jämtland-Härjedalens Älghundklubb under högtid­liga former.

 

Ordförande och sammankallande: Arvid Göransson, 070-3220618, arvid.goransson@hotmail.com
Ledamot: Peter Zwahlen, 070-3080148.
Ledamot: Sven-Gunnar Sivertsson, 070-5835148, sveng.sivertsson@telia.com

 

 

Statuer Aksel Lindströms minne