Medlemsavgift i Jämtland/Härjedalens Älghundklubb är 300kr för huvudmedlem och 50kr för familjemedlem. Medlemskapet löper per kalenderår (jan-dec).

Sätt in avgiften på Svenska Älghundklubbens Bg 218-6179.
Utländska medlemmar kan sätta in avgiften på Handelsbanken IBAN: SE29 60000 0000 0031524 2841 SWIFT: HANDSESS.

Skriv namn och fullständig adress (viktigt!) och att du vill bli medlem i lokalklubb 70 (JHÄK).
Medlemskort kommer på posten så fort pengarna är registrerade hos SÄK.

Är ni två personer som äger samma hund, så ska bägge vara medlemmar. Är det inom samma familj, så kan den ena vara familjemedlem.

Nytt inbetalningskort/medlemskort för nästkommande år, skickas i december till personer som är medlemmar innevarande år.

 

OBS! Ni som betalar in sent på året – uppge vilket år som medlemskapet ska gälla

Som medlem i JHÄK får du:

  • rätt att delta på lokalklubbarnas utställningar och jaktprov
  • Svenska Älghundklubbens tidskrift Älghunden
  • personlig avelsrådgivning
  • möjlighet att genom klubbarbete påverka Älghundklubbens syften
  • annonsera på klubbens hemsida