Här kan du lämna valpannonser. Vissa fält är obligatoriska och hanteringen av annonserna sker manuellt.

För att annonsera på valpannonser krävs att:

  • uppfödaren/tikägaren är medlem i Jämtland/Härjedalens älghundklubb.
  • att parningen följer SÄK:s avelsrekommendationer och SKK:s regler

Här följer en kort sammanfattning av SÄK:s avelsrekommendationer:

  • Endast jaktligt meriterade hundar används som föräldradjur.
  • Inavelskoefficient skall vara 0-2,5 i varje enskild parning.
  • En hanhund används inte till mer än 2 kullar undan samma tik.
  • Höftledsröntgen skall vara gjord på båda föräldradjuren före parning med A eller B resultat. Minst ett av föräldradjuren i en kombination skall ha HD status grad A. Undantag, båda har B höfter men sammanlagt index över 100.
  • Båda föräldradjuren födda efter 2009-01-01 skall vara AD röntgade, med u.a. (0) resultat före parning. Gäller samtliga älghundsraser förutom Norsk älghund grå, som fr.o.m.2014-01-01 inte längre har detta krav.

Klicka här för att se SÄK:s avelsrekommendationer som helhet.