JHÄK blir av med sitt förråd i Brunflo 2018-10-26!

Klubben har behov av någon typ av garage för släpvagnen
samt utrymme för övrig material i direkt anslutning till garaget.

Vet du om något, så kontakta:

Niklas Nilsson, 070-551 01 50

eller

Christian Nordin, 0703-400 100