Klicka på länken nedan för att läsa skrivelsen från SÄK angående SJF

Svenska Jägareförbundet 2021-skrivelse 21 maj