Svenska Älghundklubben står inför en regelrevidering. Gå in på SÄKs hemsida för att läsa mer.

Allmän information: http://www.alghundklubben.com/regelrevidering-2022/

Regelrevidering 2022 dokument och information: http://www.alghundklubben.com/jaktprov/regelrevidering-2022/