Är du medlem i Svenska Älghundklubben och har en hund som är duktig och du skulle vilja få en opartisk bedömning på din hunds förmåga att jaga.

Grattis! Inte alla hundar kommer till start på ett jaktprov.

OBS! Hunden skall ha uppnått tolv (12) månaders ålder för att starta på lös- eller ledhundsprov.

Hunden skall ha ställts ut och tilldelats lägst sufficiant (tidigare 3:e pris) i officiell klass för att få starta på jaktprov. Undantag är Särskilt älgspårprov – där hunden kan starta, utan krav på utställningsmerit, dock tidigast från och med den dagen den fyllt nio månader.

Se vidare Bestämmelser för jaktprov

Om din hund uppfyller dessa kriterier har du möjlighet att anmäla till jaktprov. Anmäl till prov här på http://www.provdata.se/jhak

JHÄK använder betalsystemet Payson och vi vill att du betalar med detta i anmälan.

Då skall provledaren utse en domare åt dig. Du får en bekräftelse via e-post när domaren är utsedd. Domaren skall ta kontakt med dej för att bestämma vilken dag provet skall utföras. Med hjälp av vårt Provdatasystem har du full koll och kan följa ditt prov. Lycka till!