JHÄK:s Uppfödarpris 2017

Kan sökas på en kull av uppfödare som från parning till ansökan är medlem, boende och verksam i JHÄK. Har en kull född 2015-2016 efter parning som uppfyller SÄK:s avelsrekommendationer.
Endast kull med 4 eller fler valpar får in räknas. Totala poängen delas därefter på totalt antal valpar. Poäng räknas på jaktprov, utställning och HD/AD status utförda t.o.m. 31/12-17.
Även resultat från Norge och Finland räknas. Det åligger då ansökare för priset att skicka in styrkande uppgifter vid ansökan för priset. Ansökaren ansvarar för att uppgifterna stämmer.

Högsta snitt poängen för kullen vinner. Vinnaren av priset meddelas per telefon.
Ansökan för priset görs senast 14/2-18 på JHÄK:s hemsida, fyll där i ansökningsmallen.
Vid frågor kontakta Niklas Nilsson niklas.nilsson@alumistr.se eller tel. 070-5510150

Priset delas ut på årsmötet
3:e -1:a pris på jaktprov (flera prov/hund räknas) = 5p /prov
Utställning S-E (en utställninge/hund räknas = 6p /resultat
För Norsk älghund grå endast: HD status A-B = 6p /godkänd
För övriga raser: HD status A-B, AD/ED status U/0 = 6p /godkänd