JHÄK:s Uppfödarpris 2021

Kan sökas på en valpkull av uppfödare som från parning till ansökan är medlem, boende och verksam i JHÄK. Har en kull född 2018, 2019 och efter parning som uppfyller SÄK:s avelsrekommendationer.
Endast kull med 4 eller fler valpar får inräknas. Totala poängen delas därefter på totala antalet valpar. Poäng räknas på jaktprov, utställning och HD/AD status utförda t.o.m. 31/1-21.
Även resultat från Norge och Finland räknas. Det åligger då ansökande för priset att skicka in styrkande uppgifter vid ansökan för priset. Sökanden ansvarar för att uppgifterna stämmer.
Högsta snitt poängen för kullen vinner. Vinnaren avslöjas under årsmötet. Priset delas ut vid ett senare tillfälle.

Ansökan för priset görs senast 16/2-21 på JHÄK:s hemsida, fyll där i ansökningsmallen.
Vid frågor kontakta Peter Hallberg på: peter.hallberg@zonline.se eller 070-3208343

3:e -1:a pris på jaktprov (flera prov/hund räknas) = 5p /prov
Utställning S-E (en utställninge/hund räknas = 6p /resultat
För Norsk älghund grå endast: HD status A-B = 6p /godkänd
För övriga raser: HD status A-B, AD/ED status U/0 = 6p /godkänd