JHÄK anordnar exteriörbeskrivning för älghundraserna:

Tid : Lördag  24 april

Domare : Anna Fors Ward

Plats : Getåsen , Hallen

Kostnad 500 kr, insättes på JHÄK bg 612 -1131, glöm inte att ange namn på inbetalningen.

Anmälan samt betalning  SENAST 17 april 2021 till Anna Sundberg på mail : gusten13.as@gmail.com

Vid anmälan uppge : reg-nr, ras, klass, kön, ägare och kontaktuppgifter.

 

Bedömningen genomförs enligt FHM rekommendationer och är utomhus.  I första hand är bedömningen till för hundar som planeras satt användas i avel inom den närmaste tiden men i mån av plats är alla välkomna.

 

Frågor besvaras av Anna på tel: 070-516 50 96 kvällstid eller via mail.