Klicka på nedanstående länk för att läsa hur JHÄKs styrelse resonerat i frågan.

 

Styrelsens förslag till reviderade jaktprovsregler