Klubbkampen hölls i VNÄKs regi i Ljungaverk den 6/10.

1:a JHÄK   162 p

2:a VBÄK  143,5 p

3:a VNÄK  58,5p

 

STORT GRATTIS säger vi från JHÄK, roligt med en vinst!!!

Bästa hane:  Krukfälla Aijo    1:a pris  79,5p   JHÄK

Bästa tik:      Alljaktens Briska  2:a pris  64,5p  VBÄK