Vi gratulerar kvalificerade ekipage och önskar dem lycka till!

Individuell kallelse har gått ut till samtliga med instruktioner om hur anmälan skall genomföras.

Pågrund av pandemin så har vissa kriterier inte gått att uppfylla, t.ex. minst Good på utställning efter 15 månaders ålder. Det är svårt att gå på utställningar då alla utställningar ställts in. Dessa ska inte straffas på grund av detta utan får starta kvalet och om de placerar sig på tävlingsplats får man gå på utställning innan tävlingen så kravet uppfylls, annars går tävlingsplatsen till nästa hund.
Vi väljer att inte plocka bort två hundar ur urpsrungliga startlistan utan vi utökar den med två hundar, från 15 till 17 startande.