Domarändring i Bringåsen för Jämhund hanar. istället för Erna Britt Nordin dömer Nina Mari Kulseth.

Sista anmälningsdag är 6 Maj!

Påminner om möjlighet till ringträning

Tisdagen den 11:a Maj 18:30 i Hallen på ridplanen

Tisdagen den 16:e Maj 18:30 i Bringåsen.

Vid frågor kontakta Katarina 073 – 844 29 43 eller Malin 070 – 311 64 26