Alla medlemmar i JHÄK hälsas varmt välkomna på ringträning

onsdag den 13 juli kl 18:00 på fotbollsplanen vid Hallgården, Hallen!

Passa på att få nyttiga tips inför utställningen den 23 juli, och samtidigt låta hunden träna på att hantera en utställningssituation!