I dagsläget planerar inte JHÄK någon mer exteriörbedömning. Vi avvaktar besked om utställningen 24 – 25 juli i Hede går att genomföra innan beslut tas.
Möjlighet finns att genomföra en exteriörbedömning i närtid genom Jämtland Härjedalens kennelklubb, se hemsida: