Nu finns det mer information kring detta att läsa på SÄKs hemsida!

Regelrevidering 2022