Motioner till årsmötet ska vara Lisa tillhanda senast 15 januari 2022
perming.lisa@hotmail.com
Elisabet Perming
Sunne-Svedje 155
832 94 Orrviken
Ansökan om Guldplaketter ska vara SÄK tillhanda senast 31 januari 2022
info@alghundklubben.com
Svenska Älghundklubben
Västerhusänget 226
894 91 Själevad