Blanketten kan laddas hem HÄR.

Rörliga prov håller på till och med oktober eller tills snön täcker marken. För information kontakta: Thord Brynjebo 0670-12510 eller 070-253 76 69.

Ordinarie prov är pga rådande pandemi inställda tills vidare.

  • Deltagande hund ska ha uppnått 9 månaders ålder samt vara vaccinerad och ID märkt.
  • Ägaren ska tillhöra organisation som är ansluten till Kennelklubben.
  • Arrangören tillhandahåller avläsningsutrustning vid ordinarie prov.
  • Anmälningsavgift: 100 kronor för medlem, 200 kronor för icke medlem.

Betalas in på Bg: 612-1131 och talongen märks ”Viltspårprov i Strömsund” samt hundens regnr. Anmälan görs på SÄK:s anmälningsblankett och skickas till:
Thord Brynjebo
Lövbergavägen 155
833 95 Strömsund

VÄLKOMNA !