SEJCH FIJCH NOJCH Nord JCH Rödebuans Grym SE55366/2016 HD A /AD U

(e.NOJCJ Botnebekkens Arko N17409/07
u.SEJCHSEUCH Kougstabackens Holly S26823/2009)

Grym är vinnare av Kongsbergsprovet 2021 med poängen 94,5+94 totalt 188,5 poäng
Finsk jaktchampion med prov i Terjärv på 87 poäng
3 x 1.a pris i Sverige i 3 olika klubbar ,
Grym har tagit 1,a pris på jaktprov under 3 säsonger och sista säsongen med ett snitt på över 90 p

BIR + BIM på utställning

Robert Jonsson
rj@robertsbygg.se
+46702440790