• Anmälan om SÄK´s Guldplakett skall vara SÄK´s kansli (Lena Elvén) tillhanda senast måndagen 13/1 2020.
  • Motioner skall vara JHÄK´s styrelse tillhanda senast onsdagen 15/1 2020 på adress:
    Elisabeth Perming
    Sunne-Svedje 155
    83294 OrrvikenEller på mail: perming.lisa@hotmail.com