Vi gratulerar det vinnande ekipaget

Hundåns Knixa

och

Tryggve Johansson, Svartnäset!