På grund av en väldigt stor anhopning av anmälda prov inom samtliga provområden är vi tyvärr nödgade att införa ett, förhoppningsvis tillfälligt, stopp på anmälningarna från och med nu (2018-12-06).

Väderutveckling och domarkapacitet avgör hur många hundar vi kan klara av under resten av provsäsongen.

Prioritering bland redan anmälda prov som inte fått domare kommer att ske enligt tidigare meddelad turordning där omeriterade unghundar går före. Lokalklubbens medlemmar prioriteras.

Om vädrets makter är med oss  så kommer vi att öppna upp för anmälan igen och detta kommer att annonseras i våra olika medier. Provverksamheten riktas då in mot omeriterade unghundar i enlighet med vår prioriteringsordning.