JHÄK inbjuder till en ny provsäsong.

Inbjudan till jaktprov 2022

Anmälan görs på hemsidan http://www.provdata.se/jhak/.

För att starta på löshundprov ska hunden ha fyllt 12 månader och tilldelats lägst sufficient i officiell klass vid av SKK godkänd utställning.

Vid älgspårprov kan hund starta utan utställningsmerit, dock måste hunden ha fyllt 9 månader.

Hunden ska vara ID-märkt med tatuering i örat (även chip godkänns men ägaren måste då tillhandahålla avläsningsutrustning). Ägare av svensk hund ska vara medlem i någon av Svenska Älghundklubbens lokalklubbar.

  1. Alla medlemmar oavsett lokalklubb anmäler till det provområde (se nedan) man disponerar mark och är tänkt att gå prov. Utländska hundar anmäler också direkt till det provområde man disponerar mark och är tänkt att gå.

Efter att anmälan är gjord kommer provledaren i berört område att tilldela Dig domare för genomförandet av provet.

Både Du och domaren erhåller då ett e-mail om tilldelat prov med kontaktuppgifter till varandra. I första hand åligger det hundägaren att söka kontakt med domaren även om domaren också skall söka kontakt.

Genomförande och val av provdag sker i samråd mellan domare och hundägare. Domarens tillgänglighet är styrande för val av provdag även om det skulle innebära att hundägaren måste göra sig ledig en veckodag.

I de fall Du inte kan gå någon av de av domaren föreslagna dagarna förverkas provet efter fyra (4) veckor. För prov tilldelade efter 1 november gäller två (2) veckor. Detta för att vi inom klubben ska kunna nyttja våra domare bättre och därigenom ge fler hundar möjlighet att komma till prov. Beror dröjsmålet att Du inte kommer till start på domaren så förlängs tiden med 4 respektive 2 veckor till.

Man kan inte räkna med att bli tilldelad domare till mer än 1 prov åt gången.  Vid högt tryck så prioriteras unghundar och omeriterade hundar.

Älgspårprov: 1 aug-31 jan (obs att snödjup får vara högst ca 10 cm. Domaren avgör.)

Ledhundsprov: 1 aug-31 jan (om snöförhållandena medger)

Löshundsprov: 21 aug-31 jan (om snöförhållandena medger)

Provområden:

Norra Jämtland = Strömsunds kommun och Östersunds kommun norr Indalsälven

Provledare

Stig-Göran Jacobsson, Tullingsås 535, 833 92 Strömsund

0670-30051, 073-0848386

067030051sj@gmail.com

 

Östra Jämtland = Ragunda och Bräcke kommuner

Provledare

Kent Hansson, Fugelsta 251, 840 60 Kälarne

070-3194319

kentmartin69@gmail.com

 

Södra Jämtland = Bergs kommun och Östersunds kommun söder Indalsälven

Provledare

Sven-Gunnar Sivertsson, Ångron 954, 845 73 Oviken

0643-41002, 070-5835148

sveng.sivertsson@telia.com

 

Västra Jämtland = Krokom och Åre kommuner

Provledare

Matts-Olof Mattsson, Karl-Johansväg 1, 835 40 Nälden

0640-20017, 073-1800000, kontor: 0640-681090

jaktprov@teamtellus.com

 

Härjedalen = Härjedalens kommun

Provledare

Fredrik Dübbel, Movägen 18, 84090 Ytterhogdal

070-2212909

fredrik.dubbel@telia.com

 

Anmälningsavgift:           

Löshundsprov 300:- 

Ledhundsprov och Älgspårprov 200:-

Betala helst via Payson direkt på anmälan. (Betalsystem som JHÄK använder)

Annars betalas avgift via bg 612-1131 märkt ”anmälan prov och hundens namn”. Kvitto eller kopia sändes med anmälan och ange provområde på inbetalningskortet.

 

Domaravgifter:                 Lös- och ledhundprov         600:-

Spårprov                             200:-

Milersättning 18:50:-/mil (de statliga skattefria)

Annars kommer hundägare och domare överens om annat.

                                                                  Betalas till domaren.

 

Prov: Anmälda jaktprov måste genomföras inom 4 veckor efter det domare tilldelats (efter 1 november gäller 2 veckor).

Ingen återbetalning sker om provet inte genomförts. Gäller även prov som inte tilldelats domare. Anmäl 1 prov åt gången.

 

Prioriteringar: Vid stora anhopningar av prov prioriteras omeriterade hundar och unghundar. Lokalklubbens medlemmar har företräde. Även domare som dömer aktivt prioriteras.

 

Pejl och sociala medier:   Vi vill inte se några resultat på sociala medier innan provet gått igenom ett kollegiet. Många delar pejlinformation med sina vänner, men låt domaren och kollegiet gå igenom provet innan denna expertis kopplas in.

 

Uttagning till SM

SM-kval genomförs i augusti. Individuell kallelse utgår till kvalificerade ekipage.

Klubbkamp; hane och tik av minst två raser. Representanter tas ut bland SM-kvalhundar

men med hänsyn till statuterna kan hundar även tas ut baserat på resultat från fjolårssäsongen.

Ungdomskamp genomförs i brunstuppehållet. Separat inbjudan kommer senare.

 

Regler för medlemskap och för deltagande i jaktprov inom Svenska Älghundklubben  (AO32)

– Medlem i Svenska Älghundklubben erhåller automatiskt medlemskap i den lokalklubb som medlemmen valt att tillhöra. Med medlemskapet följer rösträtt i denna lokalklubb.

– Medlem som önskar gå jaktprov har företräde i sin hemmaklubb och möjlighet till prov i annan lokalklubb, om denna lokalklubb medger detta.

– För kvalificering till SM gäller att jaktprovet ska ha genomförts i sin egen lokalklubb.

Utskriftsvänlig version: Inbjudan jaktprov 2022