Som en medlemsservice anordnar JHÄK exteriörbedömning för samtliga älghundraser

Tid: Söndag den 20 februari

Domare: Patric Ragnarsson

Plats : Torsta, Ås

Kostnad 500 kr, insättes på JHÄK bg 612 -1131, glöm inte att ange namn på inbetalningen.

Anmälan samt betalning senast 13 februari på mail : alghundfebruari@gmail.com

Vid anmälan uppge : reg-nr, ras, klass, kön, ägare och kontaktuppgifter.

Varmt välkomna!