Ringträning i Ytterberg den 14 juli kl 17.00.
Besöksadress för GPS, Ytterberg 416.
Skyltat Sommarcafe.
JHÄKs medlemmar och hundägare i Härjedalen och närliggande omgivningar inbjuds till ringträning och medlemsinformation om verksamheten och Viltspår träning/prov
onsdagen den 14 juli inför Hede utställningen.
Vi börjar kl 17.00 med en kort information om JHÄK / SÄKs verksamheter och syften, och sedan en stunds ring/ utställningsträning med Lina Persson och Arvid Göransson.
Sedan lite fika och information om viltspår och eftersök med Fredrik Eriksson tel 073 037 36 40.
Därefter ca kl 19.00 fortsätter vi med ringträning av hundarna och finputsning av hundarnas handlers.
Ring eller SMSa Arvid på 070 322 06 18, och skriv att du kommer till Ytterberg så vi kan beräkna fika.
Välkomna JHÄKs Styrelse
genom Arvid Göransson.