Vi har tappat många medlemmar sedan fjolåret, detta beror troligen på att vi inte kunnat arrangera några utställningar och många löser sitt medlemskap i samband med anmälan till utställning eller jaktprov. Men vi ber alla Er som tidigare varit medlemmar att lösa medlemskap även för 2020 trots allt pandemitjorv som är och har varit. I år är det i princip enda inkomstkällan för klubben och det är viktigt att vi inte tappar alltför mycket om vi ska kunna erbjuda bra service även i fortsättningen!

Jaktproven drabbas ju dock inte av coronarestriktioner på samma sätt som utställningarna gör så ni som ska gå jaktprov eller sm-kval i höst måste vara medlemmar!