3 stk tisper selges etter Nsej(lø) ch nseuch no35309/11 Lauvøya’Sita og J fi35706/14 Kalasääsken Häjy.(Loke)
Kull på 11 valper,derav 5 hanner og 6 tisper. Det forventes valper med stor jaktlyst og meget godt gemytt. Kombinasjonen Sita og Loke ble også prøvd tidlig i 2017. Flere av disse valpene ble brukt på jakt høsten 2017 med gode resultater, og det har blitt skutt elg for de fleste. Tidlig jakt moden og meget selvstendige hunder. Loke har fire første premier på jaktprøve med et snitt på 86 poeng. Han mangler to dagers for å bli jakt champion. Sita er Nsej(lø) og chnseuch. Sita har deltatt i NM løshund og vist veldig tidlig jaktlyst. Hatt fire kull og avler meget godt( se dogweb for mere info)
Tre tisper ledige til jakt og prøve interesserte jegere. Leveringsklare 15 juni .
Ta kontakt hvis du er interessert.

Odd roger 97103306
Marius 91880082