SE J(LÖ)CH STORTRAPPERNS TEO  SE35285/2010   HD A, AD/U  

ÖGONLYST:UA
( e: J  ACKERS VILT S12394/2006 u: BOVATTNETS FLISA  S12142/2007)

Teo står till Aveltjänst för lämpliga tikar.
Han har bra sök och bra förmåga att hitta älg.

Ring eller maila för mer info:
Christer Rådström
Mob:0703254775
e-post: chradstrom@hotmail.se